Monitorul Oficial Local

P.V. si HCL nr. 42 din sedinta extraordinara din data de 23.10.2023 

P.V. si HCL nr. 40 si 41 din sedinta extraordinara din data de 11.10.2023 

Proiect de hotarare privind solicitarea operatorului SC Supercom SA de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor municipale inclusiv deseuri periculoase din deseuir menajere si managmentul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul BN 

Anunt si proiect de hotarare stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul comunei Ciceu-Giurgesti 

P.V. si HCL nr. 32 si 33 din sed. ordinara din data de 27.07.2023  

P.V. si HCL nr. 31 din sed. ordinara din data de 27.06.2023 

P.V. si HCL nr. 30 din sed. extraordinara din data de 09.06.2023 

06.2023-06-29_002

P.V. si  HCL nr. 28 si 29 din sed. ordinara din data de 30.05.2023 

P.V. si HCL nr. 19,20,21,22,23,24,25 si 26 sedinta ordinara din 27.04.2023 

P.V. si H.C.L. nr. 17 si 18 din sed. extraordinara din data de 12.04.2023 

P.V. si H.C.L. nr. 14, 15 si 16 din sed. ord. din data de 30.03.2023  

P.V. si HCL nr. 8-13 sed. ordinara 28.02.2023 

P.V. si HCL nr. 1-7 sed. ordinara 30.01.2023 

H.C.L. nr. 50, 51 , 52 si 53  sed. ord. din data de 27.12.2022 (HCL nr. 51/2022 – impozite si taxe locale 2023) 

P.V. si HCL nr. 45 si 46 sed. ordinara 27.10.2022 

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a capelei mortuare, proprietate publica a UAT Ciceu-Giurgesti 

P.V. si HCL nr. 43 si 44   sed. extraordinara 27.09.2022 

P.V. si H.C.L. nr. 40,41 si 42 sed. ordinara 19.09.2022 

P.V. si HCL nr. 38-39 sed. extraordinara 04.08.2022 

2022-09-23_001

P.V. si HCL nr. 33-37 sed. ordinara 28.07.2022 

2022-09-23_002

Proces verbal si HCL nr. 33/16.06.2022 sed. extraordinara C.L.   

HCL Ciceu-Giurgesti  nr. 25-32 sed. ordinara 30.05.2022 

Proces verbal si HCL nr.  22, 23 si 24 din sed. ord. 18.04.2022 

P.V. si HCL nr. 14-21 sed. ord. 17.03.2022 

Hot.nr.13 din 7 martie 2022

Hot.nr.12 din 7 martie 2022

Hot.nr.10 din 10.02.2022

Hot.nr.11 din 10.02.2022

Hot.nr.9 din 10.02.2022

Hot.nr.8 din 10.02.2022

Hot.nr.7 din 10.02.2022

Proces verbal din 07.03.2022

Proces verbal din 10.02.2022

P.V. si H.C.L. nr. 1-6 din sed. ordinara 27.01.2022 

P.V. si H.C.L. nr. 52, sed. extraordinara din 23.12.2021 

P.V. si H.C.L . nr. 47-51 din sed. ordinara C.L. 16.12.2021 

proces vrb. si HCL sed. ord. C.L. 25.11.2021 

proiect HCL majorare pret apa incepand cu anul 2022

Proiect hotarare C.L. impozite si taxe 2022 

P.V. si H.C.L. nr. 36-44 din sed. ordinara 25.10.2021 

P.V. si H.C.L. Ciceu-Giurgesti nr. 32-35 din sed. ordinara 29.09.2021 

P.V. sed. ordinara si HCL nr 30 si 31 din 31.08.2021 

Proiect HCL corp control A.D.I.-deseuri transparenta decizionala

Pr. verbal si hotarari sed. ord. C.L. 29.07.2021 

proiecte hot. luna iulie 2021 

docum. sed. ordinara C.L. luna Mai 2021 (P.V. sedinta si H.C.L.  nr. 19-25)

Proiect Hotarare C.L. adoptare buget 2021 

Hotarari Consiliul local Ciceu-Giurgesti de la nr. 8-12 din sed. ordinara din data 25.02.2021 

12. Hot. nr. 12 din 25.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Ciceu-Giurgesti 

11.Hot. nr. 11 privind aprobarea planului de lucrari de interes local, in vederea aplicarii art. 6 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

10.Hot. nr. 10 din 25.02.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Ciceu-Giurgesti pe anul 20221 

9.Hot. nr. 9 din 25.02.2021 privind modul de valorificare si stab. pretului ptr. cant. de 1620 mc masa lemnoasa din fondul forestier  proprietatea publica a comunei C.-G. 

8.Hot. nr. 8 din 25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L. al comunei Ciceu-Giurgesti

Hot. C.L. de la nr. 1-7 sed. ordinara 28.1.2021

1.Hotarare privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase care se va valorifica in anul 2021 din fondul forestier prorietatea publica a UAT Ciceu-Giurgesti si valorificarea prin vanzare directa a lemnului de lucru fasonat;

2.Hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022;

3.Hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2021;

4. Hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la finele trimestrului IV -2020; 5.Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Ciceu-Giurgesti si Scoala Gimnaziala din comuna Ciceu-Giurgesti in vederea implementarii proiectului “Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC in Scoala Gimnaziala Ciceu-Giurgesti;

6.Hotarare privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC in Scoala Gimnaziala Ciceu-Giurgesti;

7.Hotarare privind alegerea domnului consilier Pintea Dinu-Gabriel in calitate de viceprimar al comunei Ciceu-Giurgesti  

hot. nr. 28- 29 -i 30 sed. ord. C.L. Ciceu-Giurgesti 

proiect impozite si taxe 2021 

anexa H.C.L. Ciceu-Giurgesti nr. 26din 14.09.2020 

hot. C.L. nr. 25 si 26 sed. ordinara 14.09.2020 

hot. nr. 24 din 03.08.2020 C. L. Ciceu-Giurgesti 

hot. C.L. sed. ord. 22.07.2020 

proces verbal sed. ord. 22.07.2020 

proiecte hot. ptr. sed. C.L. 22.07.2020 

proces verbal sed. ord. C.L. 25.06.2020 

hot. C. L. Ciceu-Giurgesti nr. 18 din 25.06.2020 -rectificare buget 

anunt proiecte de hotarare sed. Consiliu Local iunie 2020 

proiecte hotarari luna mai 2020 

hot. nr. 9 -14 sed. ord. C.L.18.02.2020