Hotarari 2021

P.V. si H.C.L. nr. 36-44 din sed. ordinara 25.10.2021 

P.V. si H.C.L. Ciceu-Giurgesti nr. 32-35 din sed. ordinara 29.09.2021 

P.V. sed. ordinara si HCL nr 30 si 31 din 31.08.2021 

Pr. verbal si hotarari sed. ord. C.L. 29.07.2021 

proces verbal sed. C.L. 29.06.2021 si H.C.L. nr. 26 din 29.06.2021 privind aprobarea alocarii sprijinului financiar pentru unitatile de cult de pe raza comunei Ciceu-Giurgesti apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

docum. sed. ordinara C.L. luna Mai 2021 , H.C.L. de la nr. 19 la nr. 25 

Hot. nr. 18/20.04.2021 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora incepand cu sem.II al anului scolar 2020-2021 pentru elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat, elevi ai Scolii Gimnaziale Ciceu-Giurgesti 

Hot. C.L.  nr. 17/20.04.2021 adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2021

p Hot. C.L. de la nr. 13-16 din 30.03.2021;

Hot. nr. 16/30.03.2021 privind insusirea documentatiei privind actualizarea imobilelor inscrise in CF 25187, 25192, 25193, 25194, 25195,25187 si 25180 care apartin domeniului public al comunei Ciceu-Giurgesti;

Hot. nr. 15/30.03.2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie bancara nr.IG183300362/30.07.2018 in valoare de 641.158,67 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.6;

Hot. nr. 14/30.03.2021 privind inregistrarea UAT Ciceu-Giurgesti in “Sistemul national electronic de plata online” in vederea incasarii online a taxelor si impozitelor locale, utilizand cardul bancar;

Hot. nr. 13/30.30.2021 privind modificarea art.1 la Hot. Consiliului Local Ciceu-Giurgesti nr. 1 din 28.01.2021 privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase care se va valorifica in anul 2021 din fondul forestier proprietatea publica a UAT Ciceu-Giurgesti si valorificarea prin vanzare directa a lemnului de lucru fasonat;  

 

 

Hot. nr. 8 din 25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L. al comunei Ciceu-Giurgesti 

Hot. nr. 9 din 25.02.2021 privind modul de valorificare si stabilirea pretului ptr. cant. de 1620 mc masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea publica a comunei  Ciceu-Giurgesti 

Hot. nr. 10 din 25.02.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Ciceu-Giurgesti 

Hot. nr. 11 din 25.02.2021 privind aprobarea planului de lucrari de interes local, in vederea aplicarii art. 6 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

Hot. nr. 12 din 25.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Ciceu-Giurgesti 

Hot. C.L. de la nr. 1-7 sed. ordinara 28.1.2021