Hotarari 2021

proces verbal sed. C.L. 29.06.2021 si H.C.L. nr. 26 din 29.06.2021 privind aprobarea alocarii sprijinului financiar pentru unitatile de cult de pe raza comunei Ciceu-Giurgesti apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania

docum. sed. ordinara C.L. luna Mai 2021 , H.C.L. de la nr. 19 la nr. 25 

Hot. nr. 18/20.04.2021 privind aprobarea burselor scolare si cuantumul acestora incepand cu sem.II al anului scolar 2020-2021 pentru elevii cuprinsi in invatamantul preuniversitar de stat, elevi ai Scolii Gimnaziale Ciceu-Giurgesti 

Hot. C.L.  nr. 17/20.04.2021 adoptarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2021

p Hot. C.L. de la nr. 13-16 din 30.03.2021;

Hot. nr. 16/30.03.2021 privind insusirea documentatiei privind actualizarea imobilelor inscrise in CF 25187, 25192, 25193, 25194, 25195,25187 si 25180 care apartin domeniului public al comunei Ciceu-Giurgesti;

Hot. nr. 15/30.03.2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie bancara nr.IG183300362/30.07.2018 in valoare de 641.158,67 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural-IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de investitii derulate prin FEADR masura 7.6;

Hot. nr. 14/30.03.2021 privind inregistrarea UAT Ciceu-Giurgesti in “Sistemul national electronic de plata online” in vederea incasarii online a taxelor si impozitelor locale, utilizand cardul bancar;

Hot. nr. 13/30.30.2021 privind modificarea art.1 la Hot. Consiliului Local Ciceu-Giurgesti nr. 1 din 28.01.2021 privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase care se va valorifica in anul 2021 din fondul forestier proprietatea publica a UAT Ciceu-Giurgesti si valorificarea prin vanzare directa a lemnului de lucru fasonat;  

 

 

Hot. nr. 8 din 25.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al C.L. al comunei Ciceu-Giurgesti 

Hot. nr. 9 din 25.02.2021 privind modul de valorificare si stabilirea pretului ptr. cant. de 1620 mc masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea publica a comunei  Ciceu-Giurgesti 

Hot. nr. 10 din 25.02.2021 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in comuna Ciceu-Giurgesti 

Hot. nr. 11 din 25.02.2021 privind aprobarea planului de lucrari de interes local, in vederea aplicarii art. 6 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare 

Hot. nr. 12 din 25.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare a secretarului general al U.A.T. Ciceu-Giurgesti 

Hot. C.L. de la nr. 1-7 sed. ordinara 28.1.2021