ANUNŢURI

Anunt impozite si taxe

COMUNICAT DE PRESA-TRANSFORMAREA UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA CICEU-GIURGESTI IN MEDII DE INVATARE MODERNE SI SUSTENABILE

Anunt public privind decizia etapei de incadrareAnunt mediu-modernizare strazi

Proces verbal afisare si proiect HCL privind mandatarea reprezentantului legal al UAT Ciceu-Giurgesti sa voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in judetul BN in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ptr. Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in jud. BN 

Proces verbal afisare si proiect hotarare adoptare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2023 ,in consultare publica 

Dispozitie convocare C.L. si ordine de zi sed. Ordinara din data de 19.09.2022

Anunt concurs  sofer microbus scolar 

Proces verbal 07.04.2022 si Anunt licitatie noua anunt sofer site

Licitatie pajisti comunale

Anunturi concurs guard -femeie de serviciu 2022    

Proiect Hotarare C.L.  adoptare buget 2021

anunt nr. 2 proiect H.C.L. deseuri 

anunt Proiect h.c.l. deseuri  

Adresa clarificari tichete sociale pentru elevi

Anunt tichete sociale pentru elevi

Publicatie alegeri locale 2020

Hot nr.1 CLSU 20.03.2020

Proces Verbal intrunire Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta  Ciceu Giurgesti 10.03.2020

Proiect impozite si taxe locale 2020 

Dispozitie program de lucru

Informare instruire gratuita pentru fermierii care detin angajamente pe Masura 10-Agromediu si clima

Indicatori privind executia bugetului local pe trimestrul III 2017

Anexa dispozitie primar Delimitarile sectiilor de votare din Ciceu-Giurgesti

BROSURA INCALZIRE SI SUPLIMENT ENERGIE CERERE INCALZIRE SI SUPLIMENT ENERGIE

CERERE INCALZIRE SI SUPLIMENT ENERGIE