Transparenta Decizionala

Proiect de hotarare privind solicitarea operatorului SC Supercom SA de aprobare a tarifelor distincte aferente Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare , repsectiv activitatea de colectare, transport, depozitare si transfer al deseurilor  municipasle inclusiv deseuri periculoase din deseuri menajere si managmentul Statiilor de Transfer si al Centrelor de Colectare din judetul Bistriota-Nasaud   

Anexa salarii primarie cf. Legii nr. 153/2017 

Anunt si Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024 la nivelul comunei Ciceu-Giurgesti 

COMUNICAT DE PRESA-TRANSFORMAREA UNITATILOR DE INVATAMANT DIN COMUNA CICEU-GIURGESTI IN MEDII DE INVATARE MODERNE SI SUSTENABILE

Anexa salariu net aparat primarie 31.03.2023 

Proces verbal afisare proiect HCL Ciceu-Giurgesti de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2023 , in consultare publica   

Anunt, proces verbal si proiect hotarare ptr. sedinta ordinara din luna ianuarie 2023

Anunt, Proces verbal afisare si proiecte de hotarare pentru sedinta ordinara a C.L. din luna decembrie 2022  

anexa salarizare ptr. 2022 

anexa salarizare 29.03.2021 

Proiecte de hotarare ptr. luna martie 2022 

Proiect de hot.  aprobare  R.O.F.  C.L. Ciceu-Giurgesti 

anunt concurs guard 2022

Proiecte de hot. propuse ptr. sed. ord. C.L. 27.01.2022 

Proiect adoptare buget anul 2022 in dezbatere publica 

Proiect HCL corp control A.D.I.-deseuri

Raport Legea nr.544/2020 

Proiect Hotarare C.L. Ciceu-Giurgesti adoptare buget 2021  

disp. convocare C.L. 30 martie 2021- proiecte hotarare C.L.  

Proiecte Hot. C.L. februarie 2021 

Proiect Hotarare C.L. deseuri -in dezbatere publica pana in data de 22.02.2021 

Proiect Hotarare deseuri – in dezbatere publica pana in data de 22.02.2021 

Salarizare 

Proiect HCL statut si Act constitutiv

Proiect HCL Regulament Salubrizare

Caiet de sarcini + ANEXE Aquabis

Proiect hot. aprobare Strategie de dezv locala

SDL Com Ciceu-Giurgesti pdf

Proiect HCL Strategie anuala de achizitii