PROIECTE DE HOTARARI

Anunt si proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale la nivelul comunei Ciceu-Giurgesti pentru anul 2024 

Proiecte de hotarare ce se vor discuta in sedinta ordinara din luna aprilie 2023  

 Anunt dezbatere publica Proiecte de hotarari ADI deseuri ptr.  sedinta C.L. din luna aprilie 2023  

Proiecte Hotarare ADI Deseuri pentru luna aprilie 2023 1. Proiect HCL Act aditional 6 Contract 1277 Notă de fundamentare nr. 10 pv imputernicirea inspectorilor pentru aplicarea contravențiilor 3. HCL mandatare corp control Notă de fundamentare nr. 9- pv aprobarea Regulamentului de salubrizare 2.6. Anexa 8- la Regulament- Regulamentul de supraveghere video 2.5. Anexa 6- la Regulament- Procedura de facturare 2023 2.4. Anexa 5 -la Regulament – Procedura de control 2023 2.3. Anexa 3- la Regulament- Procedura de acceptare reciclabile în stația de Sortare 2023 2.2. Anexa 1- la Regulament- Indicatori de performanta 2023 2.1. REGULAMENT DE SALUBRIZARE 2023 Act adițional 6 2. MODEL PROIECT HCL Regulament 2023 Notă de fundamentare nr.8 pv aprobarea Actului adițional nr 6 1.1. Act aditional nr 6 2023

Proces verbal afisare si proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului legal al UAT Ciceu-Giurgesti sa voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 

Proces verbal afisare si proiect adoptare buget de venituri si cheltuieli al comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2023, in consultare publica 

Anunt, proces verbal afisare si proiect de hotarare ptr. sed. ordinara din luna ianuarie 2023 

Anunt, Proces verbal afisare si proiecte de hotarare ptr. sedinta ordinara din luna decembrie 2022  

Proiecte de hotarare si dispozitie convocare sed. ordinara 29.11.2022 

Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a capelei mortuare, proprietate publica a UAT Ciceu-Giurgesti 

Disp. convocare C.L.  si Proiecte de hotarare ptr. sed. ordinara din 27.10.2022 

Dispozitie convocare si ordine de zi C.L. ptr. sed. ordinara din data de 19.09.2022

Proiect de hotarare privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou-nascuti, ptr. sedinta din luna septembrie

2022-08-23_001

Proiecte hotarare transparenta decizionala 

Proiecte de hotarare ptr. luna martie 2022 

Proiect de hot. privind aprobarea  R.O.F.  C.L. Ciceu-Giurgesti  

Proiect adoptare buget anul 2022 in dezbatere publica 

Proiecte de hot.  propuse ptr. sed. ord. C.L. 27.01.2022 

proiect HCL majorare pret apa incepand cu anul 2022 

Proiect hotarare C.L. impozite si taxe 2022 

 Proiect HCL corp control  A.D.I.-deseuri 

proiecte hot. luna iulie 2021 

Proiecte hotarari Consiliul Local ce se vor dezbate in luna mai 

Proiect hot. aprobare Strategie de dezv locala

SDL Com Ciceu-Giurgesti pdf

Hotărâre 14.03.2022 , Adresa inaintare documente HCL 2022,  ACTUL ADIȚIONAL NR. 5 martie 2022