Procese verbale

Proces verbal sed. extraordinara din data de 09.12.2022

Proces verbal sedinta ordinara din data de 29.11.2022

Proces verbal sed. ordinara 18.04.2022 

Proces verbal din 07.03.2022

Proces verbal din 10.02.2022

Pr. verbal si hotarari sed. ord. C.L. 29.07.2021 

proces verbal sed. C.L. 29.06.2021 si H.C.L. nr. 26/2021 privind aprobarea alocarii sprijinului financiar pentru unitatile de cult de pe raza comunei Ciceu-Giurgesti apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania 

proces verbal sed. ord. C.L. 20.04.2021 

proces verbal sed. ordinara C.L. 30.03.2021 

proces verbal sed. ord. C.L. 25.02.2021 

P.V. sed. ordinara C.L. 28.01.2021

proce verbal sed. ord. 26.11.2020 

proces verbal C.L. sed. ordinara 14.09.2020 

proces verbal sed. extraordinara 03.08.2020 

proces verbal sed. ord. C.L. 25.06.2020 

proces verbal sed. C.L. 28.05.2020 

P. V. sed. ordinara C. L. Ciceu-Giurgesti din 30.04.2020 

proces verbal sed. ordinara 18.02.2020 

P. V. sed. ordinara 30.01.2020 

proces verbal sed. C.L. 09.01.2020

pr. verbal sed. ordinara 17.12.2019 

p.v. C.L. Ciceu-Giurgesti 28.11.2019  

proces verbal sed. ordinara 31.10.2019P.V. sed. extraord. 17.10.2019 .

proces verbal sed. C.L. 30.09.2219Proces verb. sed. ordinara C.L. 30.07.2019

proces verbal sed. extraordinara 04.07.2019

proces verbal sed. ordinara C.L. 24.06.2019

proces verbal sed. ordinara C.L. 31.05.2019

proces vb. sedinta ordinara C.L. 23.04.2019

proces verbal sedinta ordinara CL. 26.02.2019

procese verbale CL 2013

procese verbale CL 2014

procese verbale CL 2015

procese verbale CL 2016 si 2017

P.V. sedinta CL februarie 2018