Monitorul Oficial Local

Hot. C.L. de la nr. 1-7 sed. ordinara 28.1.2021

1.Hotarare privind aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase care se va valorifica in anul 2021 din fondul forestier prorietatea publica a UAT Ciceu-Giurgesti si valorificarea prin vanzare directa a lemnului de lucru fasonat;

2.Hotarare privind aprobarea retelei scolare pentru anul scolar 2021-2022;

3.Hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Ciceu-Giurgesti pe anul 2021;

4. Hotarare privind aprobarea conturilor de executie a bugetului de venituri si cheltuieli la finele trimestrului IV -2020; 5.Hotarare privind aprobarea parteneriatului dintre comuna Ciceu-Giurgesti si Scoala Gimnaziala din comuna Ciceu-Giurgesti in vederea implementarii proiectului “Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC in Scoala Gimnaziala Ciceu-Giurgesti;

6.Hotarare privind aprobarea proiectului “Imbunatatirea continutului digital si a infrastructurii TIC in Scoala Gimnaziala Ciceu-Giurgesti;

7.Hotarare privind alegerea domnului consilier Pintea Dinu-Gabriel in calitate de viceprimar al comunei Ciceu-Giurgesti  

 

hot. nr. 28- 29 -i 30 sed. ord. C.L. Ciceu-Giurgesti 

proiect impozite si taxe 2021 

anexa H.C.L. Ciceu-Giurgesti nr. 26din 14.09.2020 

hot. C.L. nr. 25 si 26 sed. ordinara 14.09.2020 

hot. nr. 24 din 03.08.2020 C. L. Ciceu-Giurgesti 

hot. C.L. sed. ord. 22.07.2020 

proces verbal sed. ord. 22.07.2020 

proiecte hot. ptr. sed. C.L. 22.07.2020 

proces verbal sed. ord. C.L. 25.06.2020 

hot. C. L. Ciceu-Giurgesti nr. 18 din 25.06.2020 -rectificare buget 

anunt proiecte de hotarare sed. Consiliu Local iunie 2020 

proiecte hotarari luna mai 2020 

hot. nr. 9 -14 sed. ord. C.L.18.02.2020