Hotarari 2021

proces vrb. si HCL sed. ord. C.L. 25.11.2021 

docum. sed. ordinara C.L. luna Mai 2021  H.C.L. nr. 19/27.05.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Ciceu-Giurgesti;H.C.L. nr. 20/27.05.2021 privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli la finele anului 2020; H.C.L. nr. 21/27.05.2021 privind aprobarea conturilor de executie a bugetelor de venituri si cheltuieli la finele trim. I 2021; H.C.L. nr. 22/27.05.2021 privind aprobarea modificarii Statutului si a Actului constitutiv  al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea integrata a deseurilor municipale in judetul Bistrita-Nasaud; H.C.L. nr. 23/27.05.2021 privind aprobarea modificarii si completarii Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud si avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al judetului Bistrita-Nasaud actualizat; H.C.L. nr. 24/27.05.2021 privind asumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor /acordurilor cadru pentru achizitionarea produselor aferente Programului pentru scoli al Romaniei si al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, la nivelul comunei Ciceu-Giurgesti; H.C.L. nr.25/27.05.2021 privind modul de valorificare si stabilirea pretului pentru cantitatea de 80,26 mc masa lemnoasa (esenta rasinos) din fondul forestier proprietatea publica a comunei Ciceu-Giurgesti; 

H.C.L. nr. 20/27.05.2021 privi

de la nr